Company Name Date of Filing Time of Filing Document Type File Format File Size

Black Diamond Distributors Corp.


30 octo 2003

15:09:02 E

Attestation d'envoi

PDF

23 K  


30 octo 2003

15:05:04 E

Attestation d'envoi

PDF

23 K  


2 sept 2003

15:40:57 E

Communiqué de presse - anglais

PDF

5 K  


3 juin 2003

18:41:16 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

10 K  


21 mai 2003

09:19:41 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

PDF

22 K  


29 nove 2002

18:34:34 E

Attestation d'envoi

PDF

24 K  


29 nove 2002

18:34:34 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

13 K  


12 nove 2002

17:11:20 E

Attestation d'envoi

PDF

24 K  


12 nove 2002

17:11:20 E

Avis de convocation - anglais

PDF

6 K  


12 nove 2002

17:11:20 E

Circulaire de la direction - anglais (F-30 BC, ON, QC)

PDF

25 K  


12 nove 2002

17:11:20 E

Formulaire de procuration - anglais

PDF

8 K  


12 nove 2002

17:11:20 E

Lettre d'accompagnement

PDF

10 K  


12 nove 2002

16:59:25 E

Attestation d'envoi

PDF

24 K  


12 nove 2002

16:59:25 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

PDF

20 K  


18 octo 2002

18:58:55 E

Communiqué de presse - anglais

PDF

4 K  


16 octo 2002

18:44:49 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

58 K  


16 octo 2002

18:41:45 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

57 K  


16 octo 2002

18:38:58 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

56 K  


16 octo 2002

18:33:01 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

PDF

61 K  


16 octo 2002

18:29:51 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

57 K  


16 octo 2002

18:26:53 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

58 K  


16 octo 2002

18:23:35 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

57 K  


16 octo 2002

18:20:30 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

PDF

1494 K  


16 octo 2002

18:09:51 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

1342 K  


16 octo 2002

18:01:00 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

631 K  


16 octo 2002

17:53:28 E

États financiers trimestriels - anglais

PDF

1243 K  


16 octo 2002

17:44:46 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

PDF

1243 K  


24 sept 1999

16:23:16 E

Communiqué de presse - anglais

PDF

3 K  


19 mai 1999

11:36:41 E

Attestation d'envoi

MSWord

11 K  


19 mai 1999

11:36:41 E

États financiers trimestriels - anglais

MSWord

17 K  


26 févr 1999

11:27:48 E

Attestation d'envoi

MSWord

11 K  


26 févr 1999

11:27:48 E

États financiers trimestriels - anglais

MSWord

17 K  


20 nove 1998

16:05:22 E

Attestation d'envoi

MSWord

19 K  


20 nove 1998

16:05:22 E

États financiers trimestriels - anglais

MSWord

17 K  


6 nove 1998

17:29:53 E

Attestation d'envoi

MSWord

19 K  


6 nove 1998

17:29:53 E

États financiers annuels vérifiés - anglais

MSWord

18 K  


27 mai 1998

17:11:18 E

États financiers trimestriels - anglais

MSWord

16 K